Prinsjesdag 2018, wat betekent het voor jou als ondernemer?

Op Prinsjesdag maakt de regering alle beleidsplannen bekend voor het komende jaar.

Hieronder vind je een overzicht van alle maatregelen en wat dit kan gaan betekenen voor jou als zzp’er, mkb’r of andere ondernemer.
De maatregelen komen uit de Troonrede, uit andere officiële Prinsjesdagstukken en uit het verwachte begrotingsakkoord 2019.

 

LET OP: de ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief! Inwerktreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling en publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en andere officiële Prinsjesdagstukken kun je vinden op: www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag.

 

 

OVERZICHT VAN ALLE MAATREGELEN:

 

Wat verandert er?

Ondernemers kunnen gebouwen in eigen gebruik alleen nog afschrijven als ze op de balans staan voor een bedrag hoger dan de WOZ-waarde.

 

Voor wie?

Voor ondernemers met gebouwen in eigen gebruik die aangifte vennootschapsbelasting doen.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat gaat er veranderen?

In 2019 gaat de overheid flink investeren in de aanpak voor een digitaal weerbaar Nederland. De grootte en de ernst van de dreigingen van cybercrime zijn nog altijd aanzienlijk. Cybercrime blijft zich in snel tempo ontwikkelen. Het gaat om de aanpak van:
– digitale diefstal
– afpersing
– fraude
– het platleggen van websites
– bedrijfsspionage

Hiervoor kiest de overheid voor een integrale aanpak in samenwerking met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.

De aanpak richt zich voor cybercrime op:
– voorkomen
– opsporing
– slachtofferhulp
– onderzoek
– makkelijker maken van aangifte

 

Voor wie?

– alle ondernemers

 

Wanneer?

Deze aanpak van cybercrime start in 2019.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Het kabinet wil het lage btw-tarief verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het lage btw-tarief moet gaan gelden vanaf 1 januari 2019. Het nieuwe tarief heeft gevolgen voor:
– je administratie
– prijzen van goederen en diensten
– facturatie en btw-aangifte bij de jaarovergang

Daarom is het belangrijk dat jij je nu al voorbereidt op deze wijziging.

 

Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief

Lever je goederen of diensten in 2019, maar heeft je klant al in 2018 betaald? Dan geldt hiervoor het btw-tarief van 6%. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het btw-tarief van 9%. Let op: Maak je in 2018 offertes voor goederen of diensten die je in 2019 gaat leveren en betaald krijgt? Dan moet je nu al een btw-tarief van 9% rekenen.

 

Voor wie?

Voor ondernemers die goederen en diensten aanbieden waarvoor het lage btw-tarief geldt.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019. Het kabinet heeft de verandering van het btw-tarief opgenomen in het Belastingplan 2019. Dit plan is op Prinsjesdag 2018 openbaar gemaakt. De Tweede en Eerste Kamer moeten nog akkoord gaan met de wijziging.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Het tarief van de vennootschapsbelasting (vpb) wordt in drie jaarlijkse stappen verlaagd. In 2019 bedraagt de eerste schijf 19%, de tweede 24,30%. Vanaf 2020 dalen die percentages naar respectievelijk 17,5% en 23,90% om in 2021 op 16% en 22,25% te komen.

 

Voor wie?
– bv’s en nv’s
– stichtingen, verenigingen of vergelijkbare organisaties

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Bedrijven kunnen vanaf 2019 verliezen maximaal 6 jaar vooruit verrekenen met de winst. Nu is de verliesverrekening vpb (carry forward) 9 jaar. Lijdt je bedrijf verlies in 2018? Dan mag je dat nog verrekenen tot 2027. Lijdt je bedrijf verlies in 2019? Dan mag je dat dus korter verrekenen tot 2025. Verlies in 2020 mag je verrekenen tot 2026 en zo verder.

 

Voor wie?

Ondernemers met een nv of bv

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2019 in.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Ontving je in de periode 2014-2016 Bbz? Er komt een compensatieregeling voor ondernemers die in de periode 2014-2016 gedupeerd zijn omdat zij een lening uit de bijstand als gift bij hun inkomen moesten tellen. Hierdoor kregen zij te maken met terugvorderingen van toeslagen. Het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) is een tegemoetkoming voor ondernemers in (tijdelijke) financiële problemen.

 

Voor wie?

Ondernemers die in de periode 2014-2016 Bbz ontvingen en waarbij de tegemoetkoming omgezet werd in een gift

 

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt gemoderniseerd. Nu geldt de Kleineondernemersregeling als u in één jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen. Je krijgt dan belastingvermindering of je betaalt geen btw. Dat bereken jij zelf en meldt je in je laatste btw-aangifte van een jaar. In de nieuwe regeling gaat het om jouw omzet. Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen voor een vrijstelling van de omzetbelasting. Dit betekent dat zij geen btw in rekening brengen aan hun afnemers en dus ook geen btw meer mogen vermelden op hun rekeningen. Daarnaast hoeven ze ook geen btw-aangiften meer te doen en worden ze vrijgesteld van de bijbehorende administratieve verplichtingen. Daar staat tegenover dat ze de btw die andere ondernemers aan hen in rekening brengen, niet kunnen aftrekken. De regeling geldt alleen voor de door hen in Nederland verrichte goederenleveringen en diensten.

 

Voor wie?

Ondernemers met maximaal € 20.000 omzet in Nederland. De regeling gaat ook gelden voor bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Taxibedrijven krijgen geen bpm (belasting op personenauto’s en motorrijwielen) meer terug bij de aanschaf van nieuwe auto’s. Dit geldt voor straattaxi’s, contractvervoer en doelgroepenvervoer van bijvoorbeeld gehandicapten of leerlingen. Of een combinatie hiervan. Hierdoor krijgt de taxibranche een prikkel om minder vervuilende taxi’s en taxibusjes te kopen. Voor auto’s die minder CO2-uitstoten, is de bpm immers lager. Voor auto’s die helemaal geen CO2-uitstoten, de nul-emissie auto’s, geldt zelfs een vrijstelling van bpm.

 

Voor wie?

Voor taxibedrijven.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2020 in.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heb je inkomsten uit een aanmerkelijk belang in een vennootschap? Je hebt een aanmerkelijk belang als je minimaal 5% van de aandelen van een vennootschap bezit. Inkomsten hieruit worden belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief op winst uit aandelen gaat van 25% naar 26,25% in 2020 en naar 26,90% in 2021.

 

Voor wie?

Houders van een aanmerkelijk belang in een vennootschap.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heb je buitenlandse werknemers in dienst en maak je gebruik van de zogenoemde 30%-regeling? De looptijd van de 30%-regeling, wordt verkort van 8 naar 5 jaar. De verkorting gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De voorwaarden van de regeling veranderen verder niet. De 30%-regeling is een fiscale regeling voor buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Voor wie?

Werkgevers met buitenlandse werknemers met een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks is te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt

 

Wanneer?

De wijziging van de 30%-regeling gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

De dividendbelasting wordt afgeschaft. Deze belasting wordt geheven op de winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders (dividend). Verrekening met de inkomsten- of vennootschapsbelasting, wat voor Nederlandse aandeelhouders mogelijk was, is dan niet meer nodig. Dat voorkomt de nodige administratieve rompslomp. Het afschaffen van de dividendbelasting voorkomt bovendien een mogelijke uitstroom van buitenlandse bedrijven uit Nederland, zodat werkgelegenheid behouden blijft en nieuwe aangetrokken kan worden.

 

Voor wie?
– aandeelhouders
– vennootschappen

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in 2020 in.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Het kabinet wil de inkomstenbelasting in box 1 (inkomsten uit werk en woning) veranderen. Het belastingstelsel van nu, met 4 schijven, wordt vervangen door een tweeschijvenstelsel. Het stelsel wordt stap voor stap aangepast vanaf 2019. In 2021 zijn er nog twee schijven. Voor AOW-gerechtigden zijn er 3 schijven.

Het stelsel van nu ziet er zo uit:

2018
– Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,55%
– Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 40,85%
– Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 40,85%
– Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,95%

Vanaf 2019 wordt het stelsel zo:

2019
– Schijf 1 | Van € 0 t/m € 20.142: 36,65%
– Schijf 2 | Van € 20.143 t/m € 33.994: 38,10%
– Schijf 3 | Van € 33.995 t/m € 68.507: 38,10%
– Schijf 4 | Meer dan € 68.507: 51,75%

2021
– Schijf 1 | Van € 0 t/m € 68.507: 37,05%
– Schijf 2 | Meer dan € 68.507: 49,50%

 

Voor wie?

alle ondernemers

 

Wanneer? De wijziging gaat naar verwachting in vanaf 1 januari 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Het maximale tarief voor aftrekbare kosten voor ondernemers wordt vanaf 2020 in stappen afgebouwd. Het doel van deze maatregel is om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers kleiner te maken. Het aftrektarief komt in 2023 uit op 37,05%.

Het gaat om de volgende aftrekposten:
– de zelfstandigenaftrek
– de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
– de meewerkaftrek
– de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
– de stakingsaftrek
– de MKB-winstvrijstelling, op voorwaarde dat het gezamenlijke bedrag van de met de ondernemersaftrek verminderde winst positief is
– de terbeschikkingsstellingsvrijstelling, op voorwaarde dat het gezamenlijke bedrag van het resultaat uit de werkzaamheden positief is.

 

Voor wie?
– zzp’ers
– mkb’ers

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Werknemers krijgen vanaf 2019 1 week doorbetaald verlof als hun vrouw of vriendin net is bevallen. Dit verlof is nu nog 2 dagen. Uw werknemer kan het verlof meteen opnemen, maar dat mag ook in de eerste vier weken na de bevalling. Vanaf 2020 mogen ze ook binnen het eerste halfjaar na de geboorte 5 weken onbetaald opnemen met recht op een UWV-uitkering van 70% van hun loon. De Tweede Kamer moet de Wet extra geboorteverlof nog wel goedkeuren. Het recht op extra geboorteverlof gaat dan in op 1 januari 2019. Het recht op aanvullend verlof op 1 juli 2020.

 

Voor wie?

Voor ondernemers met personeel.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Werknemers die een kind adopteren of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op adoptie- of pleegzorgverlof. Vanaf 2019 kunnen werknemers 2 weken langer met pleegzorg- en adoptieverlof. Het verlof gaat dan van 4 naar 6 weken. Dit verlof geldt voor beide ouders. Tijdens het pleegzorg- of adoptieverlof heeft een werknemer recht op een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon.

 

Voor wie?

Ondernemers met een werknemer die een kind adopteert of een pleegkind in huis neemt

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Werk je met buitenlandse kenniswerkers? Om te bevorderen dat er meer kennismigranten naar Nederland komen, wordt gewerkt aan kortere, eenvoudigere toelatingsprocedures en een betere digitale service. Internationale talenten kunnen dan makkelijker aan de slag bij startups.

 

Voor wie?

startups

 

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Overlijdt er iemand door een gebeurtenis waarvoor jij als ondernemer aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval? Of loopt het slachtoffer ernstig en blijvend letsel op? Dan hebben de naasten straks recht op een vergoeding.

Als naasten gelden:
– de partner van het slachtoffer
– de kinderen
– de stiefkinderen
– de ouders

De vergoeding wordt, afhankelijk van de situatie, tussen € 12.500 en € 20.000, te betalen door de aansprakelijke partij.

 

Voor wie?

Alle bedrijven

 

Wanneer?

De Wet affectieschade gaat naar verwachting in op 1 januari 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Gebruikt je personeel een fiets, elektrische fiets of speed pedelec van de zaak? Dan gebruiken ze die leasefiets waarschijnlijk ook privé. Net als voor het privégebruik van auto’s van de zaak, is er een bijtelling voor het privégebruik van een bedrijfsfiets. Hoeveel dat is, hangt af van de mate van het privégebruik. Een kilometerregistratie is daarbij verplicht. Vanaf 2020 komt hier een standaardbedrag voor in de plaats, waarmee de medewerker het privégebruik kan afkopen. Kilometers bijhouden is dan niet meer nodig.

 

Voor wie?

Voor ondernemers van wie het personeel privé gebruik maakt van een fiets van de zaak.

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Het kabinet stelt een serie maatregelen voor op het terrein van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de financiering van de WW.

Het wordt voor werkgevers aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden door:
– ruimere mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan;
– het toevoegen van een cumulatiegrond aan de redelijke gronden voor ontslag;
– het gelijktrekken van de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten;
– een lagere ww-premie voor werkgevers die vaste contracten aanbieden in plaats van flexibele.

Tegelijkertijd komen er meer mogelijkheden voor flexibele arbeid, door:
– meer ruimte om af te wijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk dat een werknemer maximaal 9 maanden per jaar kan doen
– het verlengen van de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd van 2 naar 3 jaar.

 

Voor wie?

Ondernemers die mensen in dienst willen nemen

 

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Er komt een verdere uitbreiding van het gebruik van mediation in het strafrecht. In geschikte gevallen kan mediation bijdragen aan een goede afwikkeling van een strafzaak voor alle partijen. Het kabinet wil bevorderen dat partijen geschillen oplossen zonder rechters. Wel of niet met hulp van een bemiddelaar. Mediation is daar een voorbeeld van.

 

Voor wie?
– Mediators
– Advocaten

 

Wanneer?

Wanneer de wijziging ingaat, is nog niet bekend.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Wat verandert er?

Heb je een winkel? Dan ben je straks niet meer gehouden aan eenzijdig opgelegde openingstijden waar jij zelf niet vooraf expliciet mee instemt. Maar ga je contractueel akkoord met een bepaalde openstelling, bijvoorbeeld op een koopavond, dan moet jij je daaraan houden.

 

Voor wie?
– Winkeliers
– Winkeliersverenigingen
– Verenigingen van Eigenaren (VvE’s)

 

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in op 1 april 2019.

 

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

 

0 responses on "Prinsjesdag 2018, wat betekent het voor jou als ondernemer?"

Leave a Message

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

top
Copyright © 2018 - VA Platform - All rights reserved